"Τα κτίρια του Rentzo Piano ορίζονται με παρόμοιο τρόπο, μεταξύ άλλων, από την επιθυμία και την ικανότητα του να συνδιαλέγεται με το περιβάλλον γύρω του. Η αρχιτεκτονική του αντανακλά μια βαθειά κατανόηση και, επομένως, συσχέτιση με το φυσικό τοπίο που περιβάλλει και αλληλεπιδρά με τα κτίρια του. Όπως οι πίνακες του Τέτση, το ΚΠΙΣΝ αντανακλά απόπειρες του Piano  να συλλάβει το δυναμικό τρόπο με τον οποίο το φως, η θάλασσα και ο αέρας κυριαρχούν στο αττικό τοπίο. Η συνεχής αλληλεπίδραση του φωτός με το νερό, τη γη και τον αέρα αφήνει ένα ανεξάλειπτο σημάδι στον σχεδιασμό του ΚΠΙΣΝ. Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς την αδιάπτωτη ενασχόληση του αρχιτέκτονα με τα στοιχεία. Το κανάλι, το στέγαστρο, ο φάρος το Πάρκο, ο λόφος είναι προφανείς εκδηλώσεις αυτής της ενασχόλησης.

Ο προσεκτικός παρατηρητής θα εντοπίσει τόσο στους πίνακες του Τέτση όσο και στα κτήρια του Piano μια έντονη αίσθηση "μαστοριάς", που γίνεται εμφανής στη βαθιά κατανόηση που καλλιεργούν και στη σημασία που αποδίδουν στις πρώτες ύλες οι οποίες δίνουν σχήμα και ζωή στη τέχνη τους. Η δουλειά του Τέτση και του Piano προσδιορίζεται από τη λογοτεχνία με την οποία χειρίζονται αυτές τις πρώτες ύλες. Το χρώμα, το γυαλί, το μέταλλο, η πέτρα, το τσιμέντο χρησιμοποιούνται με με τρόπο εκφραστικό όχι μόνο για να σχηματοποιήσουν απτές φόρμες και όγκους, αλλά και ως μια απόπειρα να συλλάβουν και να μεταδώσουν ατμόσφαιρα και συναίσθημα.

Ο Παναγιώτης Τέτσης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, πιο δημιουργικούς, αυθεντικούς και, κυρίως, ταπεινόφρονες καλλιτέχνες της σύγχρονης Ελλάδας. Οι πίνακές του βρίσκουν στο ΚΠΙΣΝ την ιδανική κατοικία, έστω προσωρινή, δημιούργημα ενός καλλιτέχνη, του Renzo piano, του οποίου η δουλειά και ο χαρακτήρας καθορίζονται από εντυπωσιακά παρόμοιες ιδιότητες: ακεραιότητα, ευγένεια, ήθος και την ακατάβλητη δέσμευση και στόχευση για μια διαφωτισμένη κοινωνία".

Aπόσπασμα από την εισαγωγή του κ.Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" στο αφιέρωμα για τον ζωγράφο Τέτση. Η Έκθεση με τα έργα του Τέτση έγινε τον Ιούλιο του 2016